၎င်း CATV, စနစ်တွင် အဓိကအားဖြင့် (၂)ပိုင်းရှိပါသည်။ Headend ပိုင်းနှင့် distribution ပိုင်းတို့ဖြစ်ပြီး Headend ပိုင်းတွင်လိုအပ်သော ရုပ်သံပိုင်းများအား စက်ကိရိယာဖြင့် တပ်ဆင်ပြီး ရုပ်သံလှိုင်းများ ရယူခြင်း ၊ ဖြန့်ဝေနိုင်ရန် စီစဉ်ခြင်း ( processing ) တို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Distribution ပိုင်းတွင်မူ ရောက်ရှိလိုသော အခန်းများသို့လုံလောက်သော singal ရရှိရန် coaxial ကြိုးများဖြင့် သွယ်တန်းဖြန့််ဝေပေးသော အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။

၎င်းတွင် ရုပ်သံလိုင်းများရရှိရန် အတွက်လိုအပ်သော အင်တာနာများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဂြိုလ်တုမှရယူ၍ ဂြိုလ်တုစလောင်းများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဖမ်းစက်များ၊ လှိုင်းပြောင်းစက်များ ( trans-modulator)၊ modulator များ၊ ရုပ်သံလိုင်းများပေါင်းစပ်စက်များ၏ (Combiner) များတပ်ဆင်ခြင်း၊ တို့ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့အတွက် ဓာတ်အားပေးစက်( power supply) နှင့်လုံလောက်သော ထုတ်လွှင့်မှုရရန် ချဲ့စက်များ ( Amplifier) စသည့်တို့ပါဝင်ပါသည်။

၎င်းအပိုင်းတွင် Coaxial Cable ကိုအသုံးပြုပါသည်။ သို့သော် အသုံးပြုသော ဧရိယာနှင့် အကွာအဝေးပေါ် မူတည်၍ trunk line, distribution line နှင့် drop line ဟူ၍ ကွဲပြားခြားနားသွားပါသည်။ Headend မှ trunk line နှင့် ပို့လွှတ်လေ့ရှိပြီး ခွဲထွက်မူကို distribution line အဖြစ် အသုံးပြုကာ ၎င်းမှအိမ်များ ( TV point) များသို့ drop cable ဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။ နေရာပေါ်မူတည်၍ ကြိုးအရွယ်ပမာဏ ကွဲပြားမှုရှိပါသည်။ Distribution ပိုင်းနှင့် Drop line တို့အတွက် RG-11 နှင့် RG-6 cable တို့ကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတွင် သင့်လျော်သော tap-off များ၊ divider များ ၊ အသုံးပြုရသကဲ့သို့ လွှင့်အားပမာဏ လျော့နဲမှုကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် amplifier တို့ကို အသုံးပြုပါသည်။ ဖြန့်ဝေသောလိုင်းများ အခြားနှောက်ယှက်မှု ( distortion) များရှိပါက ဖြေရှင်းရန် filter, equalizer, attenuator တို့ကိုလည်းလိုအပ်သလို အသုံးပြုရပါသည်။

ယင်းစနစ်သည် ယခင်က သုံးစွဲခဲ့သော၊ လက်ရှိတွင် အသုံးများနေသေးသော စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် receiver, transcoder, processing equipment တို့ကို အသုံးပြုသောကြောင့် analog စနစ်မျာသာ ဖြစ်ကြပါသည်။ အချို့ manufacture များသာ modulator တစ်လုံးစီမှ အတွက်ကို combiner တွင်ပေါင်းပေးလေ့ရှိသော်လည်း အချို့စက်အမျိုးအစားတို့မှာမူ loop စနစ်ဖြင့်သာ ပေါင်းပေးလေ့ရှိပါသည်။ အောက်ပါ နမူနာပုံစံဖြင့် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

...

IPCCTV System

...

PABX System

...

Data Wifi System

...

Fire Alarm System

Lingjack provides a comprehensive range of reliable and proven fire safety solution for both commercial and industrial premises. Active fire protection is an integral part of the fire safety strategy of a building. The most common combination of fire suppression system that are installed within a building to provide an adequate level of fire includes Fire Extinguishers, Fire Hose Reel System, Fire Sprinkler System and Wet or Dry Riser System.

 • Typical Pump Room Layout For Wet Riser & Sprinkler System

 • Pump Room Accessories

 • Dry Riser Systems

 • Wet Riser Systems

 • Dry & Wet Riser System Components

 • Fire Hose Reel Systems Components

 • Fire Sprinkler Systems

 • Sprinkler System Components

 • Fire Hydrant Systems

 • Pillar Hydrant Components

 • Portable Fire Extinguishers

 • Accessories For Portable Fire Extinguishers

 • Mobile Fire Extinguishers